MENU

KUSTĪBAS "PAR SPORTISKU SABIEDRĪBU" SPORTISKO ORGANIZĀCIJU DALĪBNIEKU 5. LATVIJAS KONGRESS

18.decembrī notika Kustības "Par sportisku sabiedrību" sportisko organizāciju dalībnieku 5. Latvijas kongress! 
       Vairāk nekā 100 dalībnieku un balvu ir atradušas savus uzvarētājus. Ir apkopoti aizejošā gada rezultāti, noteikta un apstiprināta darbības koncepcija 2019. gadam. 
       Paldies visiem dalībniekiem!!! Par sportisku sabiedrību — par veselīgu nāciju!!!

48929087 2191499404234485 998214867049512960 n   48996039 2191535394230886 5388073929241788416 n

82     83

 

Apstiprinājis
Kustības ''Par sportisku sabiedrību''
prezidijs
2018. gada 18.decembrī

Kustības «Par sportisku sabiedrību» attīstības
KONCEPCIJA 2019. GADAM

Kustības «Par sportisku sabiedrību» (turpmāk tekstā - Kustība) galvenie mērķi ir radīt gan īpaši Rīgas, gan kopumā Latvijas iedzīvotājiem apstākļus, kas veicinātu veselīgu dzīvesveidu, mudinātu sistemātiski nodarboties ar sportu un fizisko kultūru, nodrošinātu pieeju sporta infrastruktūrai, kā arī uzlabotu Latvijas sportistu konkurētspēju uz augstiem sasniegumiem orientētā sportā. 
Taču veselīga dzīvesveida standartu popularizēšana nenozīmē mehānisku normatīvās informācijas izplatīšanu, bet gan fiziskās kultūras un sporta ieviešanu un nostiprināšanu sabiedrības dzīvē, vēlmes un ieradumu ievērot veselīgu dzīvesveidu veidošanu uz fiziskās kultūras un sporta nodarbību bāzes.
Viens no Kustības prioritārajiem darba virzieniem ir un paliek bērnu un jauniešu personības izaugsmes veicināšana. Šā mērķa sasniegšanai 2019. gadā Kustībai jāizstrādā virscilvēka, kā izglītotas, fiziski un garīgi attīstītas personības, audzināšanas modeļa algoritms. Tādēļ 2019. gads tiek pasludināts par «Sporta, izglītības un kultūras» gadu.
Kustības ietvaros strādājošo organizāciju dažādās darbības jomas, ietver sevī masu sportu un fizisko kultūru, bērnu un jauniešu sportu, sporta rezervju izveidi un sagatavošanu, kā arī uz visaugstākajiem sasniegumiem orientētu sportistu sagatavošanu, ļaujot kompleksi sasniegt visus noteiktos mērķus uz infrastruktūras lēmumu pamata. 
Iepriekš minēto mērķu sasniegšanai izpildāmi šādi uzdevumi:
- jāuzlabo iedzīvotāju informētība par plānotajiem projektiem, pasākumiem, akcijām - jāaktivizē darbs ar plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, periodiskie preses izdevumi, sociālie tīkli, tostarp blogeri un vlogeri); 
- jāstrādā ar sponsoriem - pasākumu kalendāra izstrāde gan katrai organizācijai individuāli, gan arī produkta paketes formā;
- jāveicina Kustībā iekļauto organizāciju mijiedarbība tādos virzienos kā: 
plānoto pasākumu informatīvais atbalsts;
kolēģu materiālās bāzes un viņu sniegto pakalpojumu izmantošana uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem;
dalība plānotajos pasākumos, kā arī kopīgu pasākumu organizēšana.
- jāizpēta Eiropas fondu, kā arī citu starptautisko organizāciju grantu, darbības, līdzekļu apgūšanas un saņemšanas mehānismi;
- jāveido sadarbība ar izglītības un citām zinātniski praktiskās ievirzes iestādēm fiziskās kultūras un sporta jomā: semināri, apmācības kursi, konferences Kustības dalībniekiem, atbalsts zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā un konstrukciju izmēģinājumu veikšanā; 
- jāturpina un jāpaceļ jaunā attīstības līmenī Maskavas forštate kā Kustības bāzes vieta; 
- starptautiskās, aktīvai atpūtai un hobijiem veltītās izstādes ''OUTDOOR RIGA 2019'', kas norisināsies no 29. līdz 31. martam Ķīpsalā, Rīgā, ietvaros, jāorganizē un jānovada liela mēroga multisportisks Kustības popularizēšanas pasākums.

 

 

Atstāt komentāru

Pārliecinietes, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Log in